A Budapest Környéki Törvényszék (Magyarország) által 2021. április 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WD kontra Agrárminiszter

(C-273/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Budapest Környéki Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: WD

Alperes: Agrárminiszter

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az 1307/2013/EU rendelet1 32. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett repülőtér minősítésű ingatlan, amennyiben rajta semmiféle repülőtérrel kapcsolatos tevékenység nem zajlik, elsősorban mezőgazdasági célra használt területnek minősül akkor, ha azon állattartási mezőgazdasági tevékenységet végeznek?

____________

1 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL 2013., L 347., 608. o.).