Hotărârea Curții (Plenul) din 16 februarie 2022 – Republica Polonă/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-157/21)1

[Acțiune în anulare – Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 – Regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii Europene– Protecția bugetului Uniunii în cazul unei încălcări a principiilor statului de drept într-un stat membru – Temei juridic – Articolul 322 alineatul (1) litera (a) TFUE – Articolul 311 TFUE – Articolul 312 TFUE – Pretinsă eludare a articolului 7 TUE și a articolului 269 TFUE – Pretinse încălcări ale articolului 4 alineatul (1), ale articolului 5 alineatul (2) și ale articolului 13 alineatul (2) TUE, ale articolului 296 al doilea paragraf TFUE, ale Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, precum și ale principiilor atribuirii, securității juridice, proporționalității și egalității statelor membre în fața tratatelor – Pretins abuz de putere]

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Republica Polonă (reprezentanți: B. Majczyna și S. Żyrek, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantei: Ungaria (reprezentanți: M. Z. Fehér și M. M. Tátrai, agenți)

Pârâți: Parlamentul European (reprezentanți: R. Crowe, F. Drexler, U. Rösslein, T. Lukácsi și A. Pospíšilová Padowska, agenți), Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți : A. de Gregorio Merino, E. Rebasti, A. Tamás și A. Sikora-Kalėda, agenți)

Intervenienți în susținerea reclamantei: Regatul Belgiei (reprezentanți: M. Jacobs, C. Pochet și L. Van den Broeck, agenți), Regatul Danemarcei (reprezentanți: inițial M. Søndahl Wolff și J. Nymann-Lindegren, ulterior M. Søndahl Wolff și V. Pasternak Jørgensen, agenți), Republica Federală Germania (reprezentanți: J. Möller și R. Kanitz, agenți), Irlanda (reprezentanți: M. Browne, J. Quaney și A. Joyce, agenți, asistați de D. Fennelly, BL), Regatul Spaniei (reprezentanți: inițial J. Rodríguez de la Rúa Puig și S. Centeno Huerta, ulterior J. Rodríguez de la Rúa Puig și A. Gavela Llopis, agenți), Republica Franceză (reprezentanți: A.-L. Desjonquères, A.–C. Drouant și E. Leclerc, agenți), Marele Ducat al Luxemburgului (reprezentanți: inițial A. Germeaux și T. Uri, ulterior A. Germeaux, agenți), Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: M. K. Bulterman și J. Langer, agenți), Republica Finlanda (reprezentanți: H. Leppo și S. Hartikainen, agenți), Regatul Suediei (reprezentanți: O. Simonsson, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder și R. Shahsavan Eriksson, agenți), Comisia Europeană (reprezentanți: D. Calleja Crespo, J.–P. Keppenne, J. Baquero Cruz și K. Herrmann, agenți)

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Republica Polonă să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și pe cele efectuate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.

Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Regatul Țărilor de Jos, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 138, 19.4.2021.