Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 17. listopada 2013. – BF protiv Europskog revizorskog suda

(Predmet F-59/12)1

(Javna služba – Imenovanje – Popunjavanje mjesta direktora – Obavijest o slobodnom radnom mjestu – Akt s negativnim učinkom – Odsutnost – Nedopuštenost)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: BF (Luksemburg, Luksemburg) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Tuženik: Europski revizorski sud (zastupnici: T. Kennedy i J. Vermer, agenti, uz asistenciju D. Waelbroecka, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za poništenje obavijesti o slobodnom radnom mjestu ECA/2011/67 Europskog revizorskog suda, za radno mjesto direktora uprave za ljudske resurse.

Izreka presude

Tužba se odbija.

BF će, osim vlastitih, snositi i troškove Europskog revizorskog suda.

____________

1 SL C 227, 28.7.2012., str. 38.