Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Sommier mod Kommissionen

(Sag F-40/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 60.