2021 m. sausio 14 d. Gericht Erster Instanz Eupen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IO / Wallonische Region

(Byla C-23/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gericht Erster Instanz Eupen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: IO

Atsakovas: Wallonische Region

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai taikoma Wallonische Region (toliau – Valonijos regionas), pagal kurią naudotis užsienyje registruota transporto priemone, kurią Belgijoje gyvenančiam vadovui (ar laisvos profesijos atstovui) suteikia kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, o ne Belgijoje įsisteigusi įmonė (turinti juridinio asmens statusą ar jo neturinti), jos neregistruojant Belgijoje, galima tik tuo atveju, kai šis įmonės vadovas (ar laisvos profesijos atstovas) transporto priemonėje vežiojasi įmonės (turinčios juridinio asmens statusą ar jo neturinčios) išduotą pažymą arba naudojimąsi patvirtinantį įrodymą, (t. y. pažymą, kaip tai suprantama pagal 2001 m. liepos 20 d. Karaliaus dekreto 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą), prieštarauja taikytinoms Europos teisės normoms, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 49 straipsniui (įsisteigimo laisvė) ir 56 straipsniui (paslaugų judėjimo laisvė)?

2.    Ar sąlyga naudotis Belgijoje gyvenančiam akcininkui ar vadovui suteikta užsienyje registruota įmonės transporto priemone, būtent tai, kad pastarasis gauna atlyginimą ar pajamų iš įmonės, yra suderinama su taikytinomis Europos teisės normomis, visų pirma su SESV 49 straipsniu (įsisteigimo laisvė) ir 56 straipsniu (paslaugų judėjimo laisvė)?

3.    Ar tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai apibūdinta pirmiau ir įgyvendinta Valonijos regiono, yra pateisinama viešojo saugumo ar kitų saugumo priemonių reikalavimais ir ar nacionalinės teisės nuostatos, kuri yra aiškinama taip, kad pagal ją transporto priemonėje privaloma vežiotis leidimą naudotis transporto priemone patvirtinantį įrodymą arba pažymą, būtina laikytis tam, kad būtų pasiektas siekiamas tikslas, o gal šis tikslas gali būti pasiektas ir kitomis, ne tokiomis griežtomis ir formaliomis priemonėmis?

____________