A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bankia S. A. kontra Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(C-910/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Bankia S. A.

Alperes: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4 i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikke (2) bekezdésének és 6. cikkének értelmezésével kapcsolatban:

Ha valamely részvényjegyzés keretében történő nyilvános ajánlattétel a lakossági befektetőknek és a minősített befektetőknek is szól, és a lakossági befektetőkre figyelemmel tájékoztatót adnak ki, a tájékoztatóért való felelősség megállapítására irányuló keresettel mind a két fajta befektetői csoport élhet-e vagy csak a lakossági befektetők?

Amennyiben a fenti kérdésre azt a választ kell adni, hogy a tájékoztatóért való felelősség a minősített befektetőkkel szemben is fennáll, értékelhető-e az, hogy milyen mértékben ismerik részvényjegyzés keretében történő nyilvános ajánlatot tevő kibocsátó gazdasági helyzetét a tájékoztatón túlmenően, az említett kibocsátóval fennálló jogi és kereskedelmi kapcsolataik alapján (annak részvényese, ügyvezető testületének tagja, stb.)?

____________

1 HL 2003. L 345., 64. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 6. kötet, 356. o.