Žaloba podaná dne 15. září 2008 - Vicente Carbajosa a další v. Komise

(Věc F-77/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Isabel Vicente Carbajosa (Brusel, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Protiprávnost rozhodnutí Komise omezit publikaci oznámení výběrových řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 na tři jazyky, jakož i protiprávnost těchto oznámení výběrových řízení, a v důsledku toho zrušení individuálních rozhodnutí EPSO nepřipustit žalobce ke zkouškám těchto výběrových řízení

Návrhová žádání žalobců

určit protiprávnost rozhodnutí Komise omezit publikaci oznámení výběrových řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 na tři jazyky a protiprávnost těchto oznámení výběrových řízení;

zrušit individuální rozhodnutí EPSO nepřipustit žalobce ke zkouškám výběrových řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________