Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 25.3.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-102/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Kantajan henkilökohtaisten tavaroiden muutto - Vahingonkorvauskanne - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat - Selvästi täysin perusteeton kanne - Työjärjestyksen 94 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Komission sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan hakemus, jossa hän vaati niiden vahinkojen korvaamista, joita hänen henkilökohtaisille tavaroilleen oli aiheutunut hänen muuttaessaan pois Luandassa sijaitsevasta virka-asunnostaan, tämän muuton aikana otettujen valokuvien jäljennösten luovuttamista sekä näitä tavaroita koskevien kaikkien asiakirjojen tuhoamista

Määräysosa

L. Marcuccion kanne jätetään osittain tutkittavaksi ottamatta, koska edellytykset siihen selvästikin puuttuvat, ja osittain se hylätään selvästi täysin perusteettomana..

L. Marcuccio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

L. Marcuccio velvoitetaan korvaamaan virkamiestuomioistuimelle 1 500 euroa.

____________

1 - EUVL C 55, 7.3.2009, s. 52