Avaliku Teenistuse Kohtu 27. aprilli 2011. aasta määrus - AR versus komisjon

(kohtuasi F-120/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 72, 5.3.11, lk 35.