Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 10. novembra spriedums – Merhzaoui/Padome

(lieta F-18/09) 1

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Klasificēšana pakāpē – Par ierēdņiem apstiprināti vietējie darbinieki – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 10. pants – Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 3. pants – 2008. gada paaugstināšana amatā – Salīdzinošs ierēdņu nopelnu izvērtējums AST karjeras grupā – Uz 2005./2006. gada novērtējuma ziņojumiem balstīta procedūra – Īstenotās atbildības līmeņa kritērijs

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mohamed Merhzaoui (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji M. Bauer un G. Kimberley)

Priekšmets

Pirmkārt, lēmuma iecelt prasītāju karjeras grupā AST 1-7 atcelšana. Otrkārt, lēmuma nepaaugstināt prasītāju AST 2 pakāpē 2008. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, kā arī lēmumu paaugstināt šajā pakāpē ierēdņus ar mazāk nopelniem atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Merhzaoui sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 113, 16.05.2009, 46. lpp.