Beroep ingesteld op 7 april 2009 - Roumimper / Europol

(Zaak F-41/09)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Jacques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Nederland) (vertegenwoordigers: P. de Casparis en D. Dane, advocaten)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van 12 juni 2008 waarbij verzoeker is meegedeeld dat hem geen vaste functie kon worden aangeboden alsmede van het besluit van 7 januari 2009 waarbij de klacht tegen het eerste besluit is afgewezen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 12 juni 2008 waarbij verweerder verzoeker heeft meegedeeld dat hij hem geen vaste aanstelling kon aanbieden alsmede van het op de klacht genomen besluit van 7 januari 2009 waarbij verzoekers grieven tegen het besluit van 12 juni 2008 ongegrond zijn verklaard;

verwijzing van Europol in de kosten.

____________