Talan väckt den 3 juli 2010 - Merhzaoui mot rådet

(Mål F-52/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mohamed Merhzaoui (Bryssel, Belgien) (ombud: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal, avocats)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 12 maj 2010 om upprättande av sökandens slutliga betygsrapport för perioden den 1 januari 2008 till den 30 juni 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 12 maj 2010 om upprättande av sökandens slutliga betygsrapport för perioden 2008-2009, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________