Acțiune introdusă la 22 decembrie 2009 - Allen şi alţii/Comisia

(Cauza F-103/09)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamanți: John Allen (Oxford, Regatul Unit) şi alţii (reprezentanți: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask, barristers)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Acțiune având ca obiect acordarea de despăgubiri și anularea unei decizii prin care s-a refuzat acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului suferit de fiecare dintre reclamanți ca urmare a faptului că niciunul dintre aceștia nu a fost recrutat în calitate de agent temporar al Comunităților în cursul perioadei în care au lucrat în cadrul întreprinderii comune JET

Concluziile reclamanților

Reclamanții solicită Tribunalului:

Anularea deciziei Comisiei din 25 septembrie 2009;

constatarea faptului că reclamanții aveau dreptul să fie tratați în calitate de membri ai "altor categorii de personal" și/sau să fie recrutați ca atare, în temeiul articolului 8 din statutele inițiale ale JET;

constatarea faptului că reclamanții au făcut obiectul unei discriminări lipsite de justificare obiectivă din partea Comisiei în cursul perioadei în care au lucrat în cadrul proiectului JET în ceea ce privește remunerația, drepturile de pensie și avantajele conexe, precum și în ceea ce privește garanția obținerii unui loc de muncă în viitor;

să dispună despăgubirea reclamanților de către Comisie pentru pierderea unor venituri din muncă, a pensiilor, a beneficiilor și a avantajelor, pierdere cauzată de încălcările dreptului comunitar menționate mai sus, incluzând, dacă este cazul, dobânzile aferente;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată și

adoptarea oricăror alte măsuri și acordarea oricăror alte forme de despăgubire care, în conformitate cu Statutul Curții și/sau cu Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, se dovedesc a fi necesare, juste sau echitabile.

____________