Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. ožujka 2021. uputio Hof van beroep te Brussel (Belgija) – Proximus NV/Gegevensbeschermingsautoriteit

(predmet C-129/21)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van beroep te Brussel

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Proximus NV

Tuženik: Gegevensbeschermingsautoriteit

Prethodna pitanja

Treba li članak 12. [stavak 2.] Direktive 2002/581 u vezi s člankom 2. [točkom (f)] te direktive i člankom 95. Opće uredbe o zaštiti podataka2 tumačiti na način da se dopušta da nacionalno nadzorno tijelo, zbog nepostojanja nacionalnih pravnih propisa koji upućuju na suprotno, zahtijeva pretplatnikovu „privolu” u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka kao temelj za objavu njegovih osobnih podataka u javno dostupnim telefonskim imenicima i službama davanja obavijesti o pretplatnicima koje izdaje sam operater ili treći pružatelj usluge?

Treba li pravo na brisanje na temelju članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka tumačiti na način da mu se protivi da nacionalno nadzorno tijelo pretplatnikov zahtjev za brisanje iz javno dostupnih telefonskih imenika i službi davanja obavijesti o pretplatnicima smatra zahtjevom za brisanje u smislu članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka?

Treba li članak 24. i članak 5. [stavak 2.] Opće uredbe o zaštiti podataka tumačiti na način da im se protivi da nacionalno nadzorno tijelo iz zahtjeva pouzdanosti koje je zajamčeno tim člancima zaključuje da voditelj obrade treba provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi druge voditelje obrade, odnosno pružatelja usluge davanja informacija o pretplatnicima i ostale pružatelje usluga telefonskog imenika i davanja obavijesti o pretplatnicima koji su primili podatke od prvonavedenog voditelja obrade, obavijestio o tome da je ispitanik povukao privolu u skladu s člankom 6. u vezi s člankom 7. Opće uredbe o zaštiti podataka?

Treba li članak 17. [stavak 2.] Opće uredbe o zaštiti podataka tumačiti na način da mu se protivi da nacionalno nadzorno tijelo pružatelju usluge javno dostupnih telefonskih imenika i davanja obavijesti o pretplatnicima, od kojeg se zahtijeva da više ne objavljuje podatke određene osobe, nalaže da poduzme odgovarajuće mjere kako bi pružatelje internetskih tražilica obavijestio o zahtjevu za brisanje?

____________

1     Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL 2002., L 201, str. 37.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 52., str. 111.)

2     Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (ispravak na hrvatskom jeziku, SL 2021., L 74, str. 35.)