Prasība, kas celta 2012. gada 20. jūlijā – ZZ/Komisija

(lieta F-76/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu grozīt citā iestādē iegūtos nopelnu punktus un administratīvo informāciju par paaugstināto ierēdņu saraksta publicēšanu saistībā ar 2011. gada paaugstināšanu amatā

Prasītāja prasījumi:

prasība atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 13. oktobra lēmumu grozīt nopelnu punktus, ko prasītājs ir ieguvis citā iestādē vienlaikus ar 2011. gada 27. oktobra administratīvo informāciju Nr. 48/2011 par paaugstināto ierēdņu saraksta publicēšanu saistībā ar 2011. gada novērtēšanu un paaugstināšanu amatā, kurā nav ietverts prasītāja vārds;

tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt iecelējinstitūcijas pieņemto lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību;

piespriest Eiropas Komisijai izmaksāt zaudējumu atlīdzību un kavējuma procentus, kas pagaidām un ex aequo et bono tiek novērtēti EUR 20 000 apmērā, lai atlīdzinātu nodarīto materiālo zaudējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.