Personaldomstolens dom av den 18 december 2015 – De Nicola mot EIB

(Mål F-45/11)(1 )

(Personalmål – EIB:s personal – Bedömning – Bedömningsrapport år 2009 – Rättstridigt beslut från överklagandekommittén – Nekad befordran – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokat L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: G. Nuvoli och T. Gilliams, advokat A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för år 2009, i den del som sökanden däri inte getts betyget A eller B+ och i den del som sökanden inte föreslås bli befordrad till kategori D.

Domslut

Beslutet av Europeiska investeringsbankens överklagandekommitté av den 22 september 2010 ogiltigförklaras.

Det saknas anledning att döma med avseende på de yrkanden som avser ogiltigförklaring av bedömningsrapporten för år 2009, beslutet av den 25 mars 2010 om nekad befordran och ”samtliga därmed sammanhängande, efterföljande eller föregående handlingar”.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Carlo De Nicolas rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 186, 25.6.2011, s.35.