2006 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje Bellantone prieš Audito Rūmus

(Byla F-85/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Gerardo Bellantone (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokatų T. Bontinck ir J. Feld

Atsakovas: Europos Audito Rūmai

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. kovo 30 d. Audito rūmų generalinio sekretoriaus sprendimą atmesti ieškovo skundą, kuriuo siekiama, kad būtų išmokėtas kompensacijos likutis už tai, kad nebuvo papildomo išankstinio įspėjimo, išeitinė išmoka ir dienpinigiai.

Priteisti iš atsakovo sumokėti i) 20 751,45 eurų už tai, kad nebuvo papildomo išankstinio įspėjimo; ii) 39 247,74 eurų išeitinės išmokos, į kurią ieškovas būtų turėjęs teisę; iii) 8 467,02 eurų dienpinigių.

Priteisti iš atsakovo mokėti palūkanas iki bus atliktas visas mokėjimas.

Įpareigoti ištaisyti ginčijamame sprendime esančias pastabas, kad ieškovas nepateikė jokių pastabų dėl galimo atsakovo grasinimo atleisti jį iš darbo.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovą, buvusį A*8 lygiui priskirtą Audito Rūmų laikiną tarnautoją, iš anksto negavus jo sutikimo Audito Rūmai paskyrė A*5 lygio pareigūnu, atliekančiu bandomąjį laikotarpį.

Savo ieškinyje ieškovas teigia, kad atsakovo elgesys pažeidžia sutartines ir nesutartines prievoles. Jis nurodo Audito Rūmų personalo gero administracijos elgesio kodekso, Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio ir viešosios tarnybos teisės bendrųjų principų, susijusių su geru administravimu, teisėtais lūkesčiais ir įgytų teisių išsaugojimu, pažeidimus.

____________