Pritožba, ki jo je 31. decembra 2020 vložila Ultrasun AG zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 20. oktobra 2020 v zadevi T-805/19, Ultrasun AG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-722/20 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Ultrasun AG (zastopnika: A. Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožbe) je s sklepom z dne 25. marca 2021 odločil, da se pritožba ni dopusti in da pritožnica nosi svoje stroške.

____________