AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE (első tanács)

2016. augusztus 2.

F‑134/11. sz. ügy

Giorgio Cocchi

és

Nicola Falcione

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Segítségnyújtási kötelezettség – A személyzeti szabályzat 24. cikke – A segítségnyújtás iránti kérelem elutasítása – Nyugdíjak – A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése – Nyugdíjjogosultság átvitele iránti kérelem – A nyugdíjjogosultság átviteléről az eljárás során való lemondás – A segítségnyújtás iránti kérelem okafogyottsága”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Giorgio Cocchi és M. Nicola Falcione azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék egyrészt semmisítse meg a 2011. március 9‑i azon határozatokat, amelyekkel az Európai Bizottság elutasította az olasz nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultságok uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelére irányuló kérelmeikkel összefüggésben megfogalmazott segítségnyújtás iránti kérelmüket, másrészt pedig kötelezze a Bizottságot arra, hogy fizessen számukra kártérítést.

Határozat:      Az F‑134/11. sz. Cocchi és Falcione kontra Bizottság ügyben nem szükséges határozni. Giorgio Cocchi, Nicola Falcione és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – A kereset benyújtásának időpontjában való értékelés – Az eljáráshoz fűződő érdek utólagos megszűnése – Okafogyottság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

Ahhoz, hogy a felperes a határozat megsemmisítése iránti keresetet fenntarthassa, szükséges, hogy a megtámadott határozat megsemmisítéséhez fűződő személyes érdeke az említett kereset benyújtását követően is fennmaradjon, és ez az érdek azt feltételezi, hogy a kereset – eredményénél fogva – előnnyel jár számára.

Amennyiben egy tisztviselő az érintett intézmény hozzájárulásával visszavonta az Uniónál történt szolgálatba lépése előtt szerzett nyugdíjjogosultsága átvitele iránti kérelmét, a nyugdíjjogosultság átvitelére irányuló kérelmével összefüggésben megfogalmazott segítségnyújtás iránti kérelme nem jár számára semmilyen adminisztratív előnnyel, függetlenül attól, hogy a tisztviselő által az intézménye eljárásával szembeni védekezés érdekében benyújtott segítségnyújtás iránti kérelem jogilag elfogadható‑e.

E tekintetben az eljáráshoz fűződő fennálló érdek hiányában a keresetről nem szükséges határozni.

(lásd a 33. és 34. pontot)

Hivatkozás:

Közszolgálati Törvényszék: 2013. december 2‑i Pachtitis kontra Bizottság ítélet, F‑49/12, EU:F:2013:197, 28. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.