2016 m. balandžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje NF / Europos Vadovų Taryba

(Byla T-192/16)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: NF (Lesbo sala, Graikija), atstovaujamas solisitoriaus B. Burns

Atsakovė: Europos Vadovų Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. kovo 18 d. Europos Vadovų Tarybos ir Turkijos susitarimą „ES ir Turkijos pareiškimas (2016 m. kovo 18 d.)“;

priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi penkiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad 2016 m. kovo 18 d. Europos Vadovų Tarybos ir Turkijos susitarimas „ES ir Turkijos pareiškimas (2016 m. kovo 18 d.)“ yra nesuderinamas su ES pagrindinėmis teisėmis, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1, 18 ir 19 straipsniais.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Turkija nėra saugi trečioji šalis kaip tai suprantama pagal 2005 m. gruodžio 1 d. Direktyvos 2005/85/EB, nustatančios būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse (OL L 326, 2005 12 13, p. 13–34), 36 straipsnį.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad turėtų būti įgyvendinta 2001 m. liepos 20 d. Direktyva 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą (OL L 212, 2001 8 7, p. 12–23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 162).

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamas susitarimas iš tikrųjų yra privaloma sutartis ar „aktas“, turintis teisinę galią ieškovui, ir kad dėl SESV 218 straipsnio ir (ar) 78 straipsnio 3 dalies kartu ar atskirai nesilaikymo ginčijamas sprendimas yra negaliojantis.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad pažeistas kolektyvinio asmenų išsiuntimo draudimas, kaip tai suprantama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnio 1 dalį.

____________