Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 10 april 2014 – Nieminen mot rådet

(Mål F-81/12)(1 )

(Personalmål – Befordran – Befordringsförfarandet 2010 – Befordringsförfarandet 2011 – Beslut att inte befordra sökanden – Motiveringsskyldighet – Jämförelse av kvalifikationerna – Tjänstemän som innehar lingvisttjänster och tjänstemän som innehar andra tjänster – Kvoter för befordran – Kvalifikationernas stabilitet över tid)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Risto Nieminen (Kraainem, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal, därefter advokaterna C. Abreu Caldas, S. Orlandi och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J. Herrmann och M. Bauer)

Saken

Personalmål – Begäran om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD12 i befordringsförfarandena 2010 och 2011.

Domslut

Talan ogillas.

Risto Nieminen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 295, 29.9.2010, s. 34.