Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. srpnja 2021. uputio Hof van Cassatie (Belgija) – VP Capital NV/Belgische Staat, druge stranke u postupku: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

(predmet C-414/21)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van Cassatie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VP Capital NV

Tuženik: État belge

Prethodno pitanje

Je li nacionalni propis, poput onoga o kojem je riječ, protivan slobodi poslovnog nastana, zajamčenoj člankom 49. UFEU-a, ako je njegov učinak to da se luksemburško društvo, koje uknjiži gubitak vrijednosti dionica u Luksemburgu, i načelno ga odbije od svojeg oporezivog prihoda, iako to zapravo ne može učiniti zbog postojanja pozicije poreznog gubitka, u Belgiji oporezuje u vezi s otpisom tog gubitka nakon preseljenja svojeg registriranog sjedišta u Belgiju, osim ako je dobit, koja se krije iza tog otpisa, uknjižena na nedostupni konto pasive, dok belgijsko društvo, koje je uknjižilo gubitke vrijednosti dionica u Belgiji, neće biti oporezovano u vezi s otpisom tih gubitaka, osim ako gubitci nisu prethodno bili odbijeni od oporezivog prihoda u Belgiji, pri čemu dobit, koja se krije iza tog otpisa, ne mora biti uknjižena na nedostupni konto pasive?

____________