Personaldomstolens beslut av den 4 april 2011 – Behmer mot parlamentet

(Mål F-76/08)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 285, 8.11.2008, s. 56