Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. Září 2013 –Gheysens v. Rada

(Věc F-83/08)1

„Veřejná služba – Pomocný smluvní zaměstnanec – Podmínky pro přijetí – Funkční skupina – Shoda mezi druhy úkolů a funkčními skupinami – Trvání pracovního poměru“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Johan Gheysens (Malines, Belgie) (zástupci: původně S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, poté S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: původně M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, poté M. Bauer a J. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Rady, kterým se stanoví podmínky pro přijetí žalobce, protože omezuje dobu trvání pracovního poměru na dva roky a zařazuje jej do funkční skupiny III, platové třídy 11, platového stupně 1, jakož i z důvodu protiprávnosti článku 88 PŘOZ, protože povoluje souslednost smluv na dobu určitou v celkovém limitu tří let.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Rady Evropské unie přijmout J. Gheysense se zrušuje v rozsahu, v jakém stanoví jeho zařazení do funkční skupiny III.

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení, jakož i tři čtvrtiny nákladů vynaložených J. Gheysensem.

Johan Gheysens ponese čtvrtinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 313, 6.12.2008, s. 59.