Sag anlagt den 5. november 2010 - Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio mod KHIM - Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Sag T-525/10)

Stævningen er affattet på italiensk

Parter

Sagsøger: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Italien) (ved avvocati G. Massa og P. Massa)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Østrig)

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres og omgøres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio.

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket "SERVO SUO" (registreringsansøgning nr. 5.798.244) for varer i klasse 33.

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft.

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-ordmærket "SERVUS" (nr. 579.193), de internationale figurmærker, der indeholder ordbestanddelen "SERVU" (nr. 580.447A og nr. 844.793), og det internationale ordmærke "SERVUS" (nr. 727.131) for varer i klasse 33.

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Medhold i indsigelsen.

Appelkammerets afgørelse: Afvisning af klagen.

Søgsmålsgrunde: Urigtig anvendelse og fortolkning af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker.

____________