Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 20. aprila 2012 – Collado proti Komisiji

(Zadeva F-15/12)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.