SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 27. junija 2007

Zadeva F-127/06

H

proti

Svetu Evropske unije

„Sporazumna rešitev na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero H predlaga razglasitev ničnosti odločbe Sveta z dne 15. marca 2006, s katero je bil invalidsko upokojen po uradni dolžnosti.

Odločitev: Zadeva F‑127/06, H proti Svetu, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. H nosi tretjino svojih stroškov. Svet poleg svojih stroškov nosi dve tretjini stroškov H.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člena 87(5), drugi pododstavek, in 98, prvi odstavek)