Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Hannover (Německo) dne 10. listopadu 2020 – Landkreis Northeim v. Daimler AG

(Věc C-588/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Hannover

Účastníci původního řízení

Žalobce: Landkreis Northeim

Žalovaná: Daimler AG

Zúčastněné: Iveco Magirus AG, MAN SE, MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Předběžná otázka

Musí být rozhodnutí Evropské Komise ze dne 19. července 20161 přijaté v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (věc AT.39824 – Nákladní vozidla) vykládáno v tom smyslu, že konstatování uvedená v tomto rozhodnutí Komise se vztahují i na zvláštní/speciální vozidla, konkrétně vozidla pro svoz odpadu?

____________

1 Oznámeno pod číslem C(2016) 4673 final, souhrnná zpráva o rozhodnutí zveřejněna v Úř. věst. 2017, C 108, s. 6.