Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 19. decembra 2012 – Bavaria proti Komisiji

(Zadeva C‑445/11 P)

„Pritožba – Konkurenca – Omejevalni sporazum – Nizozemski trg piva – Odločba Komisije, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES – Globe – Trajanje upravnega postopka – Raven globe“

1.                     Pritožba – Razlogi – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev, razen ob izkrivljanju – Razlog, ki se nanaša na izkrivljanje dokazov – Nujnost natančne navedbe izkrivljenih elementov in dokazovanja napak pri presoji, ki so povzročile to izkrivljanje (člen 256(1), drugi pododstavek, PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek; Poslovnik Sodišča, člen 169(2)) (Glej točke 23, 24, 27, 28 in 123.)

2.                     Pritožba – Razlogi – Zgolj ponovitev razlogov in trditev, predstavljenih pred Splošnim sodiščem – Neopredelitev navedene napačne uporabe prava – Nedopustnost (člen 256(1) PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek; Poslovnik Sodišča, člen 169(2)) (Glej točke od 93 do 95.)

3.                     Konkurenca – Globe – Znesek – Določitev – Merila – Teža kršitve – Neobstoj zavezujočega ali izčrpnega seznama meril – Pooblastilo Komisije za odločanje po lastnem preudarku – Zvišanje splošne ravni glob – Dopustnost (člen 81 ES; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 23(2) in (3)) (Glej točke od 53 do 55, od 57 do 59, 73 in 74.)

4.                     Konkurenca – Upravni postopek – Obveznosti Komisije – Spoštovanje razumnega roka (Uredba Sveta št. 1/2003) (Glej točko 77.)

5.                     Pritožba – Razlogi – Razlog, prvič naveden v okviru pritožbe – Nedopustnost (člen 256(1), drugi pododstavek, PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek; Poslovnik Sodišča, člen 170) (Glej točke od 98 do 100.)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti razširjeni senat) z dne 16. junija 2011 v zadevi Bavaria NV proti Komisiji (T‑235/07), s katero je Splošno sodišče razglasilo ničnost člena 1 Odločbe Komisije C(2007) 1697 z dne 18. aprila 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] (zadeva COMP/B 2/37.766 – Nizozemski trg piva) v delu, v katerem je Evropska komisija ugotovila, da je družba Bavaria NV sodelovala pri kršitvi, ki je vključevala občasno usklajevanje tržnih pogojev, ki se niso nanašali na cene, za posamezne kupce v gostinskem sektorju na Nizozemskem

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Bavaria NV se naloži plačilo stroškov.