Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 24 september 2009 - Schnell mot kommissionen

(Mål F-36/08)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Tilldelning av prioritetspoäng av generaldirektörerna - Befordringsförfarandet år 2007)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Arno Schell (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 januari 2006-31 december 2006 och ogiltigförklaring av dennes befordringsrapport för år 2007

Domslut

Talan ogillas.

Arno Schell ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 142, 7.6.2008, s. 40.