Tožba, vložena 27. oktobra 2014 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-122/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: J.-N. Louis, R. Metz in D. Verbeke, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Prvič, ugotovitev, da se Uredba št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, v delu, v katerem določa prekinitev metode prilagajanja osebnih prejemkov in uvaja solidarnostno dajatev, ne uporablja, in drugič, razglasitev odločbe Sveta o uporabi te dajatve s 1. januarjem 2014 pri plači tožeče stranke, pri čemer pa se njena plača za obdobje od 1. januarja 2014 do 30. junija 2015 ne prilagodi, za nično.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da se Uredba št. 1023/2013 v delu, v katerem določa prekinitev metode prilagajanja osebnih prejemkov v obdobju od 1. julija 2013 do 30. junija 2015, določene v Prilogi XI h Kadrovskim predpisom, pri čemer v istem obdobju vnovič uvaja 6-odstotno „solidarnostno“ dajatev, ne uporabi;

zato naj se izpodbijana odločba razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.