Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 16 decembrie 2010 - Merhzaoui/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-52/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 221, 14.8.2010, p. 61.