8. märtsil 2011 esitatud hagi - ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-26/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat 2010. aasta edutamise käigus palgaastmele AD 13 edutatud ametnike nimekirja ning mõista kostjalt hagejale kasuks välja summa mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus mitte kanda hagejat 2010. aasta edutamise käigus palgaastmele AD 13 edutatud ametnike nimekirja; nimetatud otsus tuleneb 26. aprilli 2010. aasta personaliteatest nr 80/10 ja 26. mai 2010. aasta personaliteatest nr 81/10;

tühistada vajalikus ulatuses ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja kaebus rahuldamata;

tühistada vajalikus ulatuses otsus, millega 2010. aasta edutamise käigus edutatakse palgaastme AD 12 ametnikud palgaastmele AD 13 (26. aprilli 2010. aasta personaliteade nr 80/10 ja 26. mai 2010. aasta personaliteade nr 81/10);

kohustada kostjat maksma hagejale 150 000 euro suurune summa mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________