SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 17. marca 2011

Zadeva F‑107/10

AP

proti

Sodišču Evropske unije

„Javni uslužbenci – Zamuda – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero AP predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločbe Sodišča z dne 17. decembra 2009, s katero mu je bila priznana pravica do gospodinjskega dodatka od 1. julija 2009, vendar mu je bila podeljena šele od 1. novembra 2009, naložitev instituciji, naj plača znesek, ki ustreza gospodinjskim dodatkom za obdobje med 1. julijem 2009 in 31. oktobrom 2009, skupaj z obrestmi, in, podredno, naložitev instituciji, naj povrne premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Roki – Narava javnega reda

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 100(3))

Roka za ugovor in pritožbo iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov sta zavezujoča ter ju stranke in sodišče – ki mora preveriti, tudi po uradni dolžnosti, ali sta bila spoštovana – ne morejo spreminjati.

Stranke morajo izkazati potrebno skrbnost glede spoštovanja rokov, ki jih določajo veljavni predpisi. Čeprav ima torej tožeča stranka pravico do uporabe celotnega roka za pritožbo iz člena 91(3) Kadrovskih predpisov in roka zaradi oddaljenosti iz člena 100(3) Poslovnika Sodišča za uslužbence, pa se lahko zaradi take možnosti zgodi, da se njena pritožba šteje za nedopustno, če je izvirnik tožbe vložen na Sodišču za uslužbence po dodeljenem času iz razlogov, ki ne izhajajo niti iz nepredvidenih okoliščin niti iz višje sile.

(Glej točki 5 in 9.)

Napotitev na:

Sodišče: 29. junij 2000, Politi proti Evropski fundaciji za usposabljanje, C‑154/99 P, točka 15; 8. november 2007, Belgija proti Komisiji, C‑242/07 P, točka 17;

Sodišče prve stopnje: 15. januar 2009, Braun‑Neumann proti Parlamentu, T‑306/08 P, točka 36; 12. oktober 2009, Aayhan in drugi proti Parlamentu, T‑283/09 P, točka 19;

Sodišče za uslužbence: 12. maj 2010, Peláez Jimeno proti Parlamentu, F‑13/09, točka 18.