Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums - Behmer/Eiropas Parlaments

(lieta F-16/08)1

Ierēdņi - Nopelnu punktu piešķiršanas process Eiropas Parlamentā - Pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums - Tiesas procesā iesniegts pamatojums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Joachim Behmer, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - C. Burgos un R. Ignătescu,)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par divu nopelnu punktu piešķiršanu prasītājam par 2004. un 2006. gadu.

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību lietā par prasību, kas vērsta pret Eiropas Parlamenta 2007. gada 4. jūnija lēmumu par divu nopelnu punktu piešķiršanu Behmer, pildot amata pienākumus 2004. gadā;

atcelt Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. jūnija lēmumu par divu nopelnu punktu piešķiršanu Behmer, pildot amata pienākumus 2006. gadā;

Eiropas Parlaments sedz savus un atlīdzina pusi Behmer tiesāšanās izdevumu;

Behmer sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 116, 09.05.2008, 32. lpp.