Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Lennestadt (Saksamaa) 19. jaanuaril 2021 – Nemzeti Utdijfizetesi Szolgaltato Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG versus NW

(kohtuasi C-30/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Lennestadt

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Nemzeti Utdijfizetesi Szolgaltato Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Kostja: NW

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 artikli 1 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kohtumenetlus, mille algatab riigile kuuluv äriühing karistusliku iseloomuga tasu sissenõudmiseks tasulise tee loata kasutamise eest füüsilise isiku suhtes, kelle elukoht on teises liikmesriigis, kuulub selle määruse kohaldamisalasse?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012, kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).