25. veebruaril 2008 esitatud hagi - Buendía Sierra versus komisjon

(Kohtuasi F-26/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José Luis Buendía Sierra (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. van der Woude)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 17. aprilli 2007. aasta otsus osas, milles sellega antakse hagejale 2003. aasta edutamise raames ainult üks täiendav eelispunkt, mis teeb kokku kaks eelispunkti ja lõplikuks summaks 21 punkti, ning milles sellega keeldutakse vaikimisi tema edutamisest 2003. aastal, ning mõista kostjalt välja kahjuhüvitis.

Hageja nõuded

Tühistada 17. aprilli 2007. aasta otsus osas, milles sellega antakse hagejale 2003. aasta edutamise raames ainult üks täiendav eelispunkt, mis teeb kokku kaks eelispunkti ja lõplikuks summaks 21 punkti, ning milles sellega keeldutakse vaikimisi tema edutamisest 2003. aastal;

mõista kostjalt välja kahjuhüvitis summas 5000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________