Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 29.6.2011

Schuerewegen v. parlamentti

(Asia F-125/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Työpaikalta karkottaminen - Henkilöstökortin poisottaminen - Tietoverkkoon pääsyä koskevien oikeuksien poisottaminen - Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus - Lähettäminen sähköisesti - Todellinen tiedonsaanti hallinnossa - Myöhästyminen - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (edustajat: asianajajat P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: O. Caisou-Rousseau ja E. Despotopoulou)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla kantaja karkotettiin työpaikaltaan ja jolla häneltä otettiin pois henkilöstökortti, ja tämän päätöksen seurauksena olleiden toimenpiteiden kumoaminen sekä vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Daniel Schuerewegen vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 30, 29.1.2011, s. 68.