Prasība, kas celta 2013. gada 19. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-18/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par pensijas tiesību, kas iegūtas pirms dienesta uzsākšanas, aprēķinu, piemērojot jaunos VĪN

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 17. janvāra lēmumu attiecībā uz prasītāja pensijas tiesību, kas iegūtas pirms viņa dienesta Komisijā uzsākšanas, aprēķinu;ciktāl tas ir nepieciešams, atcelt lēmumu noraidīt prasītāja 2012. gada 13. novembra sūdzību attiecībā uz VĪN un viņa lūguma pārskaitīt savas pensijas tiesības brīdī spēkā esošo aktuāro likmju piemērošanu;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.