Tožba, vložena 8. oktobra 2010 - AM proti Parlamentu

(Zadeva F-100/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AM (Málaga, Španija) (zastopnika: L. Lévi in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo zavrnjeno, da bi se kap, katere žrtev je bila tožeča stranka, štela za nesrečo v smislu člena 73 Kadrovskih predpisov in člena 2 Pravilnika o zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti za primer nesreče in poklicnih bolezni (SSZZ).

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI z dne 12. novembra 2009, s katero je bilo zavrnjeno, da bi se možganska kap, katere žrtev je bila tožeča stranka, štela za nesrečo v smislu člena 73 Kadrovskih predpisov in člena 2 predpisov o zavarovanju, in če je potrebno, odločba OPI, s katero je bila zavrnjena pritožba, naj se razglasi za nično;

posledično, prošnjo, ki jo je tožeča stranka vložila na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov, naj ponovno preuči nova zdravniška komisija;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine in obresti, določene po načelu pravičnosti na 50.000 EUR za nepremoženjsko škodo, ki je nastala zaradi izpodbijanih odločb;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine in obresti v začasno določeni višini 25.000 EUR za premoženjsko škodo, ki je nastala zaradi izpodbijanih odločb;

toženi stranki naj se naloži plačilo zamudnih obresti na glavnico, dolgovano na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov, po obrestni meri 12 % za obdobje, ki se je začelo najkasneje 15. marca 2007, vse do popolnega poplačila glavnice;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________