Žaloba podaná dne 17. září 2013 – ZZ v. REA

(Věc F-88/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žalobcovy žádosti, aby bylo na jeho matku pohlíženo podle čl. 2 odst. 4 přílohy VII služebního řádu jako na vyživované dítě.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO.l) oznámené dne 28. listopadu 2012, kterým byla zamítnuta žalobcova žádost ze dne 20. července 2012, aby bylo za období od 1. listopadu 2012 do 31. října 2013 na jeho matku pohlíženo podle čl. 2 odst. 4 přílohy VII služebního řádu jako na vyživované dítě;

přiznat žalobci částku 1 000 eur, s výhradou její změny či zvýšení, z titulu náhrady nemajetkové újmy, která mu byla způsobena zlovolnými a pro něj bolestivými rozhodnutími o zamítnutí žádosti a stížnosti, jež předcházely zahájení soudního řízení.uložit agentuře náhradu nákladů řízení.