Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 11 martie 2021 – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN/État belge, reprezentat de Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(Cauza C-162/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Pârât: État belge, reprezentat de Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Întrebările preliminare

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului1 din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului trebuie interpretat în sensul că permite unui stat membru să acorde, în anumite condiții, o autorizație referitoare la tratarea, la vânzarea sau la semănarea de semințe tratate cu ajutorul unor produse fitosanitare?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 53 menționat mai sus se poate aplica, în anumite condiții, produselor fitosanitare care conțin substanțe active a căror punere în vânzare sau utilizare este restrânsă sau interzisă pe teritoriul Uniunii Europene?

„Circumstanțele speciale” impuse la articolul 53 din regulamentul citat anterior acoperă situații în care apariția unui pericol nu este certă, ci doar plauzibilă?

„Circumstanțele speciale” impuse la articolul 53 din regulamentul citat anterior acoperă situații în care apariția unui pericol este previzibilă, obișnuită și chiar ciclică?

Expresia „ce nu pot fi evitate cu alte mijloace rezonabile” utilizată la articolul 53 din regulament trebuie interpretată în sensul că acordă o importanță egală, ținând seama de formularea considerentului (8) al regulamentului, pe de o parte, garantării unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale și a mediului și, pe de altă parte, protecției competitivității agriculturii în Comunitate?

____________

1 JO 2009, L 309, p. 1.