Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 23. října 2013 – D'Agostino v. Komise

(Věc F-93/12)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanec – Článek 3a PŘOZ – Neobnovení smlouvy – Povinnost péče – Služební zájem – Úplný a podrobný přezkum možností zaměstnání odpovídajícího úkolům stanoveným ve smlouvě v rámci všech oddělení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi D'Agostino (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara a D. Martin, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí neobnovit žalobci smlouvu smluvního zaměstnance.Výrok rozsudkuRozhodnutí Evropské komise ze dne 1. prosince 2011, že smlouva Luigi D'Agostina nebude obnovena, se zrušuje.Ve zbývající části se žaloba zamítáEvropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí třetinu nákladů řízení vynaložených Luigim D'Agostinou.Luigi D'Agostino ponese dvě třetiny vlastních nákladů řízení.