Жалба, подадена на 20 октомври 2008 г. - Shuerings/Fondation européenne pour la formation

(Дело F-87/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Gisela Shuerings (Ница, Франция) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Fondation européenne pour la formation (Европейска фондация за обучение)

Предмет и описание на правния спор

Отмяна на решението на ответника за уволнение на жалбоподателя, както и осъждане на Fondation européenne pour la formation да поправи претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени приетото от Fondation européenne pour la formation на 23 октомври 2007 г. решение за уволнение на жалбоподателя,

ако е необходимо да се отмени изричното решение на Fondation européenne pour la formation от 10 юли 2008 г. за отхвърляне на жалбата, подадена от жалбоподателя на основание член 46 от УРДС и член 90, параграф 2 от Правилника,

да се осъди Fondation européenne pour la formation да заплати сумата от 125 000 EUR като обезщетение за имуществени вреди,

да се осъди Fondation européenne pour la formation да заплати сумата от 50 000 EUR като обезщетение за неимуществени вреди,

да се осъди Fondation européenne pour la formation да заплати съдебните разноски.

____________