Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-10 ta’ Frar 2012 – Bömcke vs BEI

(Kawża F-105/10) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C @@ @@.