Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 22 octombrie 2013 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

(Cauza C-95/12)1

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Hotărâre a Curții de constatare a neîndeplinirii obligațiilor – Reglementare națională care prevede o minoritate de blocaj de 20 % pentru adoptarea anumitor decizii de către acționarii Volkswagen AG)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: E. Montaguti și G. Braun, agenți)

Pârâtă: Republica Federală Germania (reprezentanți: T. Henze, J. Schwarze, J. Möller și J. Kemper agenți)

Obiectul

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Executare incompletă a Hotărârii Curţii din 23 octombrie 2007, Comisia/Germania (C-112/05) privind încălcarea articolului 56 alineatul (1) CE - Reglementare naţională care prevede, în mod excepţional, o majoritate de peste 80 % pentru adoptarea anumitor decizii de către acţionarii Volkswagen SA, permiţând astfel Landului Saxonia Inferioară, care deţine 20 % din aceste acţiuni, să blocheze deciziile menţionate - Calculul sancţiunilor: plata cumulată a unei penalităţi cu titlu cominatoriu şi a unei sume forfetare

Dispozitivul

Respinge recursul.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 118, 21.4.2012.