Prasība, kas celta 2011. gada 27. decembrī – ZZ/Padome

(lieta F-142/11)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāve – M. Velardo, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD9 pakāpē pēc konkursa EPSO/AD/113/07 “Nodaļu vadītāji (AD9) tulkošanas jomā šādās valodās: čehu, igauņu, ungāru, lietuviešu, latviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu valoda” nokārtošanas un prasība par zaudējumu atlīdzību

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2010. gada 9. decembra, kā arī tam sekojošo 2011. gada 7. oktobra lēmumu;

piespriest Padomei izmaksāt prasītājam zaudējumu atlīdzību;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.