2010 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Schuerewegen prieš Parlamentą

(Byla F-125/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Liuksemburgas), atstovaujamas advokatų P. Nelissen Grade ir G. Leblanc

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Paskyrimų tarnybos sprendimo dėl ieškovo pašalinimo iš jo darbo vietos ir jo tarnybinės kortelės paėmimo bei po šio sprendimo priimtų aktų panaikinimas ir prašymas atlyginti žalą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 30 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti ieškovo skundą;

panaikinti 2010 m. kovo 25 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą be išankstinio žodinio ar rašytinio pateisinimo ir pranešimo jėga išvaryti ieškovą bei paimti jo tarnybinę kortelę ir po šio sprendimo priimtus aktus;

nurodyti atsakovui ginčijamų sprendimų panaikinimo pasekmes ir pirmiausia atlyginti ieškovo patirtą žalą;

priteisti iš atsakovo visų medicininių išlaidų, patirtų dėl ieškovo sveikatos problemų, atsiradusių dėl šių įvykių, atlyginimą;

nurodyti atsakovui grąžinti visas metinių atostogų, kurių jis išėjo nuo 2010 m. kovo 25 d., dienas, prie jų pridedant visas nebūtas darbe dėl ligos dienas;

nurodyti atsakovui pranešti ieškovui apie viešą rašytinį atsiprašymą, kuriuo siekiama prieš visus apginti ieškovo garbę nuo bet kokio kaltinimo;

nurodyti atsakovui rūpintis, kad dėl ginčijamo asmens nenaudai priimto akto ieškovas nepatirtų jokio žeminančio arba kuriuo diskriminuojama elgesio ar kad prieš jį nebūtų imtasi tokių priemonių;

nurodyti atsakovui pasirūpinti, kad neliktų jokio asmens nenaudai priimto akto, jo motyvų ir pasekmių pėdsako ieškovo asmeninėje byloje;

nurodyti atsakovui aktyviai ir greitai surasti ieškovui darbo vietą, pakankamai nutolusią nuo jo dabartinės paskyrimo vietos, tam, kad jis galėtų vėl pradėti dirbti žmoniškai priimtinomis sąlygomis;

nurodyti atsakovui pasirūpinti, kad asmenys, aktyviai ar netiesiogiai dalyvavusiems priimant asmens nenaudai priimtą sprendimą, būtų įspėti ir (ar) jiems būtų skirtos atitinkamos nuobaudos;

priteisti iš atsakovo ieškovui 10 000 eurų sumą neturtinei žalai bei preliminariai 5 000 eurų sumą, kuri gali būti padidinta, turtinei žalai atlyginti;

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

____________