A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2010. október 28.

F‑77/08. sz. ügy

Isabel Vicente Carbajosa és társai

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – A csalás elleni küzdelem területén meghirdetett EPSO/AD/116/08 és ESPO/AD/117/08 versenyvizsga – Pályázók kizárása az előválogató teszten elért eredményük alapján – A kinevezésre jogosult hatóság határozata – Panasz benyújtásának elmaradása – A kereset elfogadhatatlansága”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben I. Vicente Carbajosa és a Bizottság öt másik tisztviselője, illetve ideiglenes alkalmazottja az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) 2008. június 5‑i azon egyedi határozatainak megsemmisítését kéri, amelyekben megtagadta, hogy az EPSO/AD/116/08, illetve az EPSO/AD/117/08 nyílt versenyvizsga vizsgáira bocsássa őket.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. A felperesek maguk viselik saját költségeiket, valamint a Bizottság költségeit. A felpereseket támogató beavatkozóként fellépő Spanyol Királyság maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Hiány – Elfogadhatatlanság – Kivételek

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (2) bekezdés és 91. cikk, (2) bekezdés)

2.      Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) – A kinevezésre jogosult hatóságot a személyzeti szabályzat 90. cikke alapján megillető hatáskörök

(Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak továbbá az Ombudsman képviselőjének 2002/621 határozata, 4. cikk, (1) bekezdés)

1.      A személyzeti szabályzat 91. cikkének (2) bekezdése alapján az uniós bírósághoz benyújtott keresetek csak annyiban elfogadhatók, amennyiben a sérelmet okozó aktussal szemben előzőleg az említett szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti panaszt nyújtottak be a kinevezésre jogosult hatósághoz.

Azt az esetet kivéve, amikor a keresetet nem magától a kinevezésre jogosult hatóságtól származó aktus – mint például valamely versenyvizsga‑bizottság határozata vagy valamely értékelő jelentés – ellen nyújtják be, a panasz előírt határidőn belül történő előzetes benyújtásának elmaradása a kereset elfogadhatatlanságát eredményezi.

(lásd a 27. és 28. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 317/85. sz., Pomar kontra Bizottság ügyben 1987. június 10‑én hozott végzésének (EBHT 1987., 2467. o.) 11. és 13. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑133/89. sz., Burban kontra Parlament ügyben 1990. június 20‑án hozott ítéletének (EBHT 1990., II‑245. o.) 17. pontja; T‑1/91. sz., Della Pietra kontra Bizottság ügyben 1992. július 16‑án hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑2145. o.) 23. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑120/06. sz., Dálnoky kontra Bizottság ügyben 2007. szeptember 27‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑269. o. és II‑A‑1‑1517. o.) 35. pontja; F‑106/05. sz., T kontra Bizottság ügyben 2008. december 9‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑419. o. és II‑A‑1‑2315. o.) 84. pontja.

2.      Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) szervezeti felépítéséről és működéséről szóló 2002/621 határozat 4. cikkének (1) bekezdéséből kitűnik, hogy az EPSO igazgatója gyakorolja a kinevezésre jogosult hatóságot a személyzeti szabályzat 90. cikke alapján megillető hatásköröket a Hivatal feladatait érintő valamennyi kérelemmel és panasszal kapcsolatban, amely feladatok között valamely versenyvizsga‑kiírás alapján szerepelhet különösen az előválogató tesztek szervezése valamennyi pályázó számára, valamint az említett tesztek értékelése.

(lásd a 44. pontot)