10. augustil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-87/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus piirata hageja lepingu pikendamise perioodi.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 18. novembri 2011. aasta otsus osas, milles sellega piiratakse hageja 31. märtsi 2012. aasta ajutise teenistuja lepingu pikendamise kestust;

mõista kostjalt hagejale tekitatud kahju eest esialgu välja üks euro;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.